اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1271
تعداد پذیرش 477
تعداد عدم پذیرش 649

مقالات منتشر شده (از سال 1392)
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 33
تعداد مقالات 614
تعداد مشاهده مقاله 481435
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 328569
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 14 روز
درصد پذیرش 38 %