اخبار و اعلانات

رونمایی شماره 129 زمستان 1399

با نهایت خرسندی به اطلاع می رساند مقالات  شماره 129، زمستان 1399نشریه علوم دامی(پژوهش و سازندگی) در سایت بارگزاری شد.                                                                                                 دفتر نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)    

مطالعه بیشتر

ارسال فرم تعارض منافع توسط نویسنده

با سلام و احترام به اطلاع نویسندگان محترم می رساند، با توجه به مقررات جدید از جانب وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری، هنگام ارسال مقاله فرم تعهد نویسندگان و فرم تعارض منافع ( در قسمت راهنمای نویسندگان موجود است) ارسال گردد. با تشکر

مطالعه بیشتر

دریافت گواهی پذیرش و داوری مقاله از طریق سامانه نشریه

با نهایت خرسندی، به اطلاع کلیه محققین و اعضاء هیئت علمی (داوران و نویسندگان محترم نشریه) می رساند که قابلیت دریافت گواهی پذیرش و داوری مقالات همراه با شناسه دیجیتال (DOI) بصورت معتبر و رسمی از طریق کارتابل خود در نشریه "علوم دامی(پژوهش و سازندگی)  امکان پذیر می باشد. دفتر نشریه علوم دامی

مطالعه بیشتر

دریافت وجه بابت ارسال اولیه و پذیرش نهایی مقالات

دریافت وجه بابت ارسال اولیه و پذیرش نهایی مقالات نظر به تصویب هیئت تحریریه نشریه علوم دامی از تاریخ پانزدهم شهریور ماه هزار و سیصد و نود و هشت، لازم است نگارندگان محترم بابت فرآیند ارزیابی اولیه مقاله خود، مبلغ 50 هزار تومان به حساب IR670100004001042303014693   تمرکز وجه درآمد اختصاصی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با شناسه پرداخت 360042381151006001340030000516  واریز و تصویر فیش پرداختی را به آدرس ps.asri98@gmail.com ارسال نمایند. (عدم واریز مبلغ فوق به منزله انصراف از ادامه روند بررسی مقاله بوده و در نتیجه مقاله مذکور از دستور کار خارج می گردد). همچنین ...

مطالعه بیشتر