نویسنده = حبیب اقدم شهریار
تعداد مقالات: 2
1. اثرات دانه‌ی گیاه خرفه بر عملکرد، صفات کیفی تخم و برخی فراسنجه‌های بیوشیمیایی سرم خون بلدرچین‌های ژاپنی مولد

دوره 28، شماره 109، زمستان 1394، صفحه 121-132

کامبیز اعزازی؛ حبیب اقدم شهریار؛ یحیی ابراهیم نژاد


2. تاثیر شیوه های مختلف بیان و تامین اسیدهای آمینه و انرژی قابل متابولیسم جیره های غذایی بر فراسنجه های تولیدی و متابولیک جوجه های گوشتی سویه آرین

دوره 28، شماره 106، بهار 1394، صفحه 243-258

پویا یاری؛ اکبر یعقوبفر؛ حبیب اقدم شهریار؛ یحیی ابراهیم نژاد؛ سارا میرزایی گودرزی؛ نادر پاپی