کلیدواژه‌ها = میش
تعداد مقالات: 8
1. تأثیر سن از شیرگیری بر عملکرد تولیدی و تولیدمثلی میش های لری بختیاری

دوره 32، شماره 125، زمستان 1398، صفحه 233-248

محسن باقری؛ مرتضی کرمی


2. تاثیر زمان و مقادیر تزریق هورمون PMSG بر بازده تولید مثل میش‌های فراهانی همزمان سازی شده با سیدر

دوره 32، شماره 125، زمستان 1398، صفحه 109-120

مهدی خدایی مطلق؛ مهدی کاظمی بنچناری؛ محمد حسین مرادی؛ مهدی حسین یزدی


3. بررسی تأثیر بتائین برکمیت و کیفیت آغوز و غلظت فراسنجه‌های‌خونی در میش‌های آبستن سنجابی

دوره 31، شماره 121، زمستان 1397، صفحه 231-240

حمیدرضا صحرائی؛ علی کیانی؛ آرش آذرفر؛ حسن خمیس آبادی


4. اثر تیمارهای مختلف فلاشینگ بر عملکرد تولیدمثلی شیشک و میش بالغ لری بختیاری

دوره 31، شماره 118، بهار 1397، صفحه 3-14

محسن باقری؛ محمدعلی طالبی؛ ابوالحسن صادقی پناه


6. اثر جایگزینی چربی در جیره فلاشینگ بر عملکرد تولیدمثلی میش های لری بختیاری

دوره 30، شماره 115، تابستان 1396، صفحه 153-166

محسن باقری؛ محمدعلی طالبی؛ ابوالحسن صادقی پناه


7. مقایسه تأثیر افزودن اسیدچرب امگا-6 و پودر چربی پالم به جیره فلاشینگ بر بازده تلقیح مصنوعی لاپاراسکوپیک میش های شال

دوره 29، شماره 112، پاییز 1395، صفحه 187-202

نادر اسدزاده؛ منوچهر سوری؛ محمد مهدی معینی؛ حسن صادقی پناه


8. بررسی تاثیر منابع مختلف دانه‌های روغنی بر عملکرد تولیدمثلی میش زل

دوره 29، شماره 111، تابستان 1395، صفحه 35-44

یدااله چاشنی دل؛ محمد هادی آقاجانی؛ عیسی دیرنده