نویسنده = اعظم رضایی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل اقتصادی دامداری‌های سنتی در شهرستان چالدران

دوره 32، شماره 122، بهار 1398، صفحه 69-82

اعظم رضایی؛ محمد نصیرزاده