نویسنده = کمال شجاعیان
تعداد مقالات: 4
1. اثرات پرتوتابی ‌الکترون و آنزیم فیبرولایتیک بر ترکیب شیمیایی و تجزیه‌پذیری شکمبه‌ای برگ خرما

دوره 33، شماره 126، بهار 1399، صفحه 105-116

مهری محمدی زاده؛ قاسم جلیلوند؛ کمال شجاعیان


2. اثرات سطوح مختلف پروتئین خام و اسید آمینه ترئونین بر قابلیت هضم مواد مغذی و فراسنجه های خونی در بوقلمون های تجاری

دوره 31، شماره 121، زمستان 1397، صفحه 53-66

رامین حبیبی؛ قاسم جلیلوند؛ حسین جان محمدی؛ کمال شجاعیان


3. اثرات پرتوتابی الکترون و آنزیم فیبرولایتیک بر ترکیب شیمیایی و تجزیه پذیری شکمبه ای برگ خرما

دوره 31، شماره 121، زمستان 1397، صفحه 263-274

مهری محمدی زاده؛ قاسم جلیلوند؛ کمال شجاعیان


4. تاثیر سطوح مختلف سلنیوم آلی بر عملکرد، ویژگی‌های کیفی تخم و برخی از آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی بلدرچین ژاپنی مولد

دوره 31، شماره 118، بهار 1397، صفحه 245-256

ناصر پورعباسعلی عمران؛ کمال شجاعیان؛ قاسم جلیلوند؛ محمد کاظمی فرد