کلیدواژه‌ها = تحلیل پوششی داده‌ها
تعداد مقالات: 2
1. تعیین کارایی اقتصادی و ارایه الگوی مناسب برای واحدهای پرورش جوجه گوشتی استان گیلان

دوره 31، شماره 121، زمستان 1397، صفحه 193-204

احمد قربانی؛ عبدالرضا تیموری؛ هوشنگ دهقان‌زاده؛ ابراهیم قاسمی؛ ابراهیم رحیم آبادی