نویسنده = محسن دانشیار
تعداد مقالات: 4
1. تعیین سطح نیازهای جیره‌ای اسیدآمینه لوسین برای جوجه‌ خروس‌های گوشتی سویه راس 308 در ‏دوره پایانی

دوره 30، شماره 117، زمستان 1396، صفحه 129-140

الناز صفی یاری؛ پرویز فرهومند؛ محسن دانشیار