نویسنده = R. Pir Mohammadi
تعداد مقالات: 3
2. تاثیر اسانس گیاه نعناع فلفلی بر قابلیت هضم خوراک و تخمیر شکمبه ای گوسفندان ماکویی

دوره 28، شماره 106، بهار 1394، صفحه 65-70

عباسعلی احمدی نقدهی؛ رسول پیرمحمدی؛ محسن صحرایی بلوردی؛ خسرو پارسایی مهر