نویسنده = غلامعلی مقدم
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر تغذیه‌ درون تخم‌مرغی دی‌ال- ‌متیونین بر مورفولوژی روده کوچک جوجه‌های گوشتی یک روزه

دوره 32، شماره 122، بهار 1398، صفحه 121-130

مرضیه ابراهیمی؛ بنفشه فردوست؛ غلامعلی مقدم؛ مسعود ادیب مرادی؛ حسین جانمحمدی؛ صادق علیجانی؛ عباس رافت؛ آرش جوانمرد


2. ارتباط چندشکلی های تک نوکلئوتیدی ژن BRCA1 با بیماری ورم پستان در گاوهای هلشتاین

دوره 31، شماره 119، تابستان 1397، صفحه 191-208

مریم کرمی؛ سید عباس رأفت؛ غلامعلی مقدم؛ جلیل شجاع غیاث؛ آرش جوانمرد