کلیدواژه‌ها = استان فارس
ارزیابی توان تولید و ماندگاری مرغان بومی اصلاح شده استان فارس در مناطق روستایی

دوره 32، شماره 123، شهریور 1398، صفحه 139-148

حسین نوراللهی؛ امان اله صلح جو؛ محمد جواد آگاه؛ عبدالحمید کریمی؛ مظاهر صفدریان؛ محمدرضا هاشمی


ارزیابی عملکرد تولیدمثلی خارج از فصل بز ترکی- قشقایی با استفاده از روش‌های مختلف همزمان‌سازی فحلی و تلقیح مصنوعی

دوره 31، شماره 118، خرداد 1397، صفحه 15-22

مجید هاشمی؛ مظاهر صفدریان؛ محمدرضا هاشمی؛ حسین نوراللهی؛ محمد جواد آگاه