کلیدواژه‌ها = تابع تولید
بررسی کارآیی فنی صنعت پرورش مرغ گوشتی استان گلستان با استفاده از روش‌های پارامتریک و غیر پارامتریک

دوره 34، شماره 132، آذر 1400، صفحه 55-68

رضا نظری؛ فاطمه بحری بیناباج؛ فرید مسلمی پور؛ فاطمه ظفرغلامرضازاده


تحلیل اقتصادی تولید گوشت مرغ در شهرستان بهبهان

دوره 28، شماره 109، اسفند 1394، صفحه 133-142

سیامک مشایخی؛ محمد علی پسندیده؛ سید جمال‌الدین فاطمی