نویسنده = مهدی خدایی مطلق
تعداد مقالات: 6
1. اثر آنزیم گریندازیم- پی در جیره حاوی جو بر صفات عملکردی و قابلیت هضم اجزای جیره در شتر مرغهای آفریقایی (Struthio camelus var. domesticus) در سنین مختلف

دوره 33، شماره 127، تابستان 1399، صفحه 57-70

ایمان حاج خدادادی؛ حسینعلی قاسمی؛ مهدی کاظمی بنچناری؛ مهدی خدایی مطلق


2. تغییرات هورمون انسولین و برخی فراسنجه‌های تولیدی و خونی در گاوهای اوایل شیردهی تغذیه شده با جیره‌های گلوکوژنیک و لیپوژنیک

دوره 33، شماره 127، تابستان 1399، صفحه 109-120

سید مهدی موسوی؛ مهدی خدایی مطلق؛ مهدی کاظمی بنچناری؛ مهدی پورحمدالله


3. تاثیر زمان و مقادیر تزریق هورمون PMSG بر بازده تولید مثل میش‌های فراهانی همزمان سازی شده با سیدر

دوره 32، شماره 125، زمستان 1398، صفحه 109-120

مهدی خدایی مطلق؛ مهدی کاظمی بنچناری؛ محمد حسین مرادی؛ مهدی حسین یزدی


4. مقایسه تاثیر دانه جو با ذرت بر عملکرد، تخمیر شکمبه ای و فراسنجه های خونی گوساله های نر پرواری هلشتاین

دوره 31، شماره 120، پاییز 1397، صفحه 135-146

مهدی میرزائی؛ مهدی کاظمی بنچناری؛ مهدی خدایی مطلق؛ محمد حسین مرادی؛ یدالله محرمی


6. تأثیر تغذیه مکمل روی-گلایسین برعملکرد، شاخص‌های رشد اسکلتی و باروری در گوساله‌های نر هلشتاین

دوره 29، شماره 113، زمستان 1395، صفحه 67-76

طیبه رضایی؛ مهدی خدایی مطلق؛ مهدی کاظمی بنچناری