کلیدواژه‌ها = گاو هلشتاین
تعداد مقالات: 7
1. ارتباط چندشکلی‌های ژن FASN با صفات تولیدی و تولیدمثلی در گاوهای هلشتاین استان کرمان

دوره 31، شماره 121، زمستان 1397، صفحه 253-262

هاجر رضاخانی نژاد؛ غلامرضا داشاب؛ مهدی وفای واله


2. ارتباط چندشکلی های تک نوکلئوتیدی ژن BRCA1 با بیماری ورم پستان در گاوهای هلشتاین

دوره 31، شماره 119، تابستان 1397، صفحه 191-208

مریم کرمی؛ سید عباس رأفت؛ غلامعلی مقدم؛ جلیل شجاع غیاث؛ آرش جوانمرد


3. توجیه واریانس ژنتیکی صفت باقیمانده مصرف خوراک با چندشکلی های تک نوکلئوتیدی (SNP) کشف شده بر روی ترانسکریپتوم گاو هلشتاین

دوره 30، شماره 114، بهار 1396، صفحه 169-182

محمدحسین بناءبازی؛ اردشیر نجاتی جوارمی؛ ایخیده ایمیومورین؛ مصطفی قادری زفره ای؛ سید رضا میرایی آشتیانی


4. تأثیر ناهمگنی اجزای واریانس بر ارزیابی ژنتیکی مقدار پروتئین شیر گاوهای نر و ماده برتر هلشتاین

دوره 30، شماره 114، بهار 1396، صفحه 101-112

جمشید احسانی نیا؛ نوید قوی حسین زاده؛ عبدالاحد شادپرور


5. تعیین جنسیت جنین گاو نژاد هلشتاین به کمک روش غیر تهاجمی DNA با منشأ جنینی شناور در پلاسما گاو آبستن

دوره 29، شماره 113، زمستان 1395، صفحه 141-150

آرش جوانمرد؛ نادر اسدزاده؛ محمد حسین بناء‌بازی؛ کریم حسن پور؛ مختار غفاری


6. اثر دانه کتان بر روی عملکرد تولید مثلی گاوهای هلشتاین تازه زا

دوره 29، شماره 110، بهار 1395، صفحه 143-146

محمد زندی؛ مقداد جهانی مقدم؛ نبی اله آقازیارتی؛ محمد رضا سنجابی


7. دلایل و زمان حذف گاوهای شیری هلشتاین در شرایط تنش حرارتی در ایران

دوره 29، شماره 110، بهار 1395، صفحه 159-166

عیسی دیرنده؛ محسن قلی زاده؛ محمد کاظمی فرد؛ هدی جواهری بارفروشی؛ وحید واحدی؛ حامد خلیل وندی؛ فرهاد صمدیان