کلیدواژه‌ها = انرژی قابل متابولیسم
تعداد مقالات: 5
2. تأثیر سطوح مختلف انرژی جیرۀ غذایی در دوران پرورش بر عملکرد و صفات تولیدی مرغ‌های تخم‌گذار در دورة تولید (28-19 هفتگی)

دوره 29، شماره 112، پاییز 1395، صفحه 175-186

مجتبی وفایی نیا؛ حسین مروج؛ محمود شیوازاد؛ حسن شیرزادی؛ عبدالله اکبریان؛ سعید خلجی


3. اثر انرژی و پروتئین جیره بر عملکرد مرغ‌های تخم‌گذار بومی استان مازندران

دوره 29، شماره 111، تابستان 1395، صفحه 107-120

سعید مهدی زاده؛ سیدروح اله ابراهیمی محمودآباد


5. تاثیر شیوه های مختلف بیان و تامین اسیدهای آمینه و انرژی قابل متابولیسم جیره های غذایی بر فراسنجه های تولیدی و متابولیک جوجه های گوشتی سویه آرین

دوره 28، شماره 106، بهار 1394، صفحه 243-258

پویا یاری؛ اکبر یعقوبفر؛ حبیب اقدم شهریار؛ یحیی ابراهیم نژاد؛ سارا میرزایی گودرزی؛ نادر پاپی