موضوعات = فیزیولوژی دام
تعداد مقالات: 10
1. افزایش بازده تولیدمثل ماده بزهای مرخز با زایش‌های متوالی (سه زایش در دو سال)

دوره 32، شماره 123، تابستان 1398، صفحه 59-68

شیوا مفاخری؛ ابوالحسن صادقی پناه؛ حمید رضا بهمنی؛ صالح صالحی؛ رحمن ابن عباسی


3. مهار تولید ROS از طریق افزودن آنتی اکسیدان های هدفمند میتوکیو و تاثیر آنها بر عملکرد اسپرم‌های منجمد-یخ گشایی شده خروس

دوره 32، شماره 122، بهار 1398، صفحه 83-92

ناهید محمدی؛ حسین دقیق کیا؛ غلامعلی مقدم؛ آرش جوانمرد؛ مایک مورفی


4. تاثیر تغذیه‌ درون تخم‌مرغی دی‌ال- ‌متیونین بر مورفولوژی روده کوچک جوجه‌های گوشتی یک روزه

دوره 32، شماره 122، بهار 1398، صفحه 121-130

مرضیه ابراهیمی؛ بنفشه فردوست؛ غلامعلی مقدم؛ مسعود ادیب مرادی؛ حسین جانمحمدی؛ صادق علیجانی؛ عباس رافت؛ آرش جوانمرد


6. اثرات همزمان سازی فحلی و تغذیه کمکی بر عملکرد تولیدی میش مغانی در شرایط مرتع

دوره 31، شماره 119، تابستان 1397، صفحه 219-230

محمود صحرائی؛ حسن صادقی پناه؛ نادر اسدزاده؛ اباذر قنبری


9. مقایسه غلظت های مختلف زرده تخم مرغ و لستین سویا بر عملکرد اسپرم بز مرخز

دوره 30، شماره 116، پاییز 1396، صفحه 29-40

حمید رضا ناییجیان؛ حسن صادقی پناه؛ رضا مسعودی