کلیدواژه‌ها = بره پرواری
مقایسه عملکرد و قابلیت هضم مواد مغذی در بره‌ها و بزغاله‌های پرواری با جیره‌های حاوی سطوح مختلف عصاره آویشن

دوره 34، شماره 132، آذر 1400، صفحه 83-98

صفورا شه روان؛ تقی قورچی؛ بهروز دستار؛ عبدالحکیم توغدری؛ مختار مهاجر


تأثیر سن از شیرگیری بر عملکرد پروار بره‌ها و صفات تولیدمثلی میشهای نژاد زل

دوره 34، شماره 132، آذر 1400، صفحه 195-212

نادر پاپی؛ سیدجواد علیمحمدی؛ رسول بابازاده لهی


تأثیر مصرف تفاله مرزه خوزستانی بر غلظت لیپوپروتئین ها، تری گلیسریدو کلسترول خون بره های پرواری

دوره 28، شماره 108، آذر 1394، صفحه 65-72

زینب کوه نشین؛ علی کیانی؛ آرش آذرفر؛ حشمت ا... خسروی نیا


عملکرد بره های پرواری تغذیه شده با جیره های غذایی حاوی علوفه هیدرو پونیک

دوره 28، شماره 106، خرداد 1394، صفحه 157-168

سید علیرضا حسینی ابرندآبادی؛ حسن حسینی نسب؛ حمید رضا پورمیرزایی؛ حسن فضائلی