دوره و شماره: دوره 30، شماره 114، خرداد 1396، صفحه 3-296 
تأثیر سطوح مختلف اسیدآمینه ترئونین بر عملکرد و پاسخ‌ ایمنی جوجه‌های گوشتی سویه آرین در دوره آغازین

صفحه 3-10

ابراهیم بحرینی؛ محمد بوجارپور؛ سید عبداله حسینی؛ سمیه سالاری؛ هدایت الله روشنفکر


تأثیر افزودن آنتی اکسیدان های طبیعی و مصنوعی به جیره بر عملکرد و وضعیت آنتی اکسیدانی بزغاله های پرواری

صفحه 89-100

علی امامی؛ مهدی گنج خانلو؛ محمد حسن فتحی نسری؛ لادن رشیدی؛ ابوالفضل زالی؛ مجتبی زاهدی فر؛ محمد شریفی


ارزیابی شاخصهای مدیریتی واحدهای پرورش دهنده جوجه گوشتی استان اردبیل

صفحه 143-156

محمود صحرائی؛ هوشنگ لطف الهیان؛ اباذر قنبری؛ رحمت کرمی؛ سید عبدالله حسینی؛ اکبر ابرغانی؛ مهدی بهلولی


توجیه واریانس ژنتیکی صفت باقیمانده مصرف خوراک با چندشکلی های تک نوکلئوتیدی (SNP) کشف شده بر روی ترانسکریپتوم گاو هلشتاین

صفحه 169-182

محمدحسین بناءبازی؛ اردشیر نجاتی جوارمی؛ ایخیده ایمیومورین؛ مصطفی قادری زفره ای؛ سید رضا میرایی آشتیانی


تأثیر شکل خوراک، ارقام جو و مکمل آنزیمی بر عملکرد، خصوصیات لاشه و پاسخ ایمنی جوجه‌های گوشتی

صفحه 257-272

علی محمد هوشمندی؛ محمد بوجارپور؛ اکبر یعقوبفر؛ سمیه سالاری؛ حسن رکنی