دوره و شماره: دوره 30، شماره 116، آذر 1396، صفحه 3-246 
تجزیه و تحلیل ژنتیکی طول عمر تولیدی و ارتباط آن با صفات تولیدی در گاوهای هلشتاین ایران

صفحه 17-28

علیرضا شهدادی؛ محمد مهدی شریعتی؛ محمدرضا نصیری؛ سعید زره داران؛ داوودعلی ساقی


اثر کاربرد بنتونیت سدیم برتولید شیر، قابلیت هضم و مصرف خوراک گاوهای شیرده هلشتاین تغذیه شده با سیلاژ یونجه آلوده به آفت‌کش فوزالون

صفحه 55-68

محسن کاظمی؛ عبدالمنصور طهماسبی؛ رضا ولی زاده؛ عباسعلی ناصریان؛ آمنه اسکندری تربقان؛ یونس اسماعیل جامی


اثر مصرف ملاتونین و بروموکریپتین بر تولید کرک و رشد طولی الیاف بزهای رائینی

صفحه 69-78

جواد رودباری؛ مهناز صالحی؛ اردشیر محیط؛ هدی جواهری بارفروشی


برآورد فرصت های اقتصادی هر رأس گاو درگاوداری های کوچک در منطقه زابل

صفحه 127-138

محمود وطن خواه؛ مرتضی کیخاصابر؛ مختارعلی عباسی؛ حسن بانه؛ سعید اسماعیل خانیان


تأثیر نقص شجره بر پیش‌بینی ارزش ارثی، روند ژنتیکی و وراثت پذیری درجه پوست در گوسفند قره‌گل

صفحه 139-146

سید اکبر شیری؛ مجتبی طهمورث پور؛ مختارعلی عباسی؛ محمد مهدی شریعتی؛ داوود علی ساقی


اثرات کشت مخلوط ذرت با سورگوم بر تولید علوفه، ارزش غذایی و کیفیت علوفه سیلو شده

صفحه 147-160

رضا فیضی؛ عین اله عبدی قزلجه؛ محمود باصفا؛ غلامرضا نبوی نامقی


بررسی سازوکار مولکولی فعال‌سازی سامانه ایمنی گاو با استفاده از داده‌های بیان دیجیتالی لوکوسیت‌ها

صفحه 161-176

الهام بهدانی؛ هدایت اله روشنفکر؛ مصطفی قادری زفره‌ای؛ جمال فیاضی؛ محمد رضا بختیاری‌زاده بختیاری زاده