دوره و شماره: دوره 30، شماره 117، اسفند 1396، صفحه 3-256 
درجه بندی واحدهای مرغداری تخمگذار با استفاده از روش مدیریتی تصمیم گیری چند شاخصه

صفحه 17-26

سید عبداله حسینی؛ مجید سیاج؛ ابوالفضل زارعی؛ هوشنگ لطف الهیان؛ علی رضا اقاشاهی؛ محمد رضا سلیمانی


تأثیر دو نوع افزودنی میکروبی بر خصوصیات ظاهری، ترکیبات شیمیایی و آزمون گاز سیلاژ علوفه تریتیکاله

صفحه 95-102

عزیز کرودنی؛ بهاءالدین عالم زاده؛ بهاره طاهری دزفولی؛ مرتضی چاجی؛ سیدمجید حسینی؛ ایرج لک زاده


تاثیر چرای مستقیم گیاه کامل جو بر عملکرد و خصوصیات پرواری بره‌های دالاق

صفحه 141-150

تقی قورچی؛ سیدمحمدمهدی سیدالموسوی؛ ابراهیم زینلی؛ زهره کریمی؛ آشور محمد قره باش


اثرات سطح انرژی و لیزین جیره بر عملکرد و صفات تولید مثلی مرغ های مادر گوشتی آرین در دوره تولید

صفحه 193-202

کاظم یوسفی کلاریکلائی؛ سید عبداله حسینی؛ مازیار محیطی اصلی؛ حسین یوسفی کلاریکلائی؛ امیر میمندی پور