دوره و شماره: دوره 30، شماره 117، زمستان 1396، صفحه 3-256 
2. درجه بندی واحدهای مرغداری تخمگذار با استفاده از روش مدیریتی تصمیم گیری چند شاخصه

صفحه 17-26

سید عبداله حسینی؛ مجید سیاج؛ ابوالفضل زارعی؛ هوشنگ لطف الهیان؛ علی رضا اقاشاهی؛ محمد رضا سلیمانی


8. تأثیر دو نوع افزودنی میکروبی بر خصوصیات ظاهری، ترکیبات شیمیایی و آزمون گاز سیلاژ علوفه تریتیکاله

صفحه 95-102

عزیز کرودنی؛ بهاءالدین عالم زاده؛ بهاره طاهری دزفولی؛ مرتضی چاجی؛ سیدمجید حسینی؛ ایرج لک زاده


12. تاثیر چرای مستقیم گیاه کامل جو بر عملکرد و خصوصیات پرواری بره‌های دالاق

صفحه 141-150

تقی قورچی؛ سیدمحمدمهدی سیدالموسوی؛ ابراهیم زینلی؛ زهره کریمی؛ آشور محمد قره باش


16. اثرات سطح انرژی و لیزین جیره بر عملکرد و صفات تولید مثلی مرغ های مادر گوشتی آرین در دوره تولید

صفحه 193-202

کاظم یوسفی کلاریکلائی؛ سید عبداله حسینی؛ مازیار محیطی اصلی؛ حسین یوسفی کلاریکلائی؛ امیر میمندی پور