نویسنده = سید جواد حسینی واشان
ارزیابی صفات عملکردی، ریخت شناسی ژژنوم و کیفیت گوشت جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با جیره حاوی روغن سویا و عصاره پوست انار

دوره 35، شماره 134، خرداد 1401، صفحه 115-130

10.22092/asj.2021.352530.2112

ستاره عابدی؛ سید جواد حسینی واشان؛ سید همایون فرهنگ فر؛ سید احسان غیاثی


تأثیر نانو اکسید آهن بر شاخص‌های عملکردی، کیفی تخم مرغ و وضعیت پاداکسایشی مرغ‌های تخم‌گذار

دوره 33، شماره 128، آذر 1399، صفحه 125-140

10.22092/asj.2019.125781.1900

امیر جوادی فر؛ سید جواد حسینی واشان؛ محمد باقر منتظر تربتی؛ یاسمن شمشیرگران


اثر سطوح پودر ضایعات عناب بر صفات عملکردی، لیپیدهای خونی و فعالیت آنزیم‌های کبدی جوجه‌های گوشتی

دوره 28، شماره 108، آذر 1394، صفحه 181-194

10.22092/asj.2015.104412

اکبر صبور قله زو؛ نظر افضلی؛ سید محمد حسینی؛ سید جواد حسینی واشان