موضوعات = نشخوارکنندگان
تعداد مقالات: 63
1. رابطه امتیاز وضعیت بدنی در زمان زایش با عملکرد تولید‌مثلی گاومیش‌های شیرده آذربایجانی

دوره 32، شماره 123، تابستان 1398، صفحه 69-80

بهرام افشار حمیدی؛ ناصر ماهری سیس؛ ابولحسن صادقی پناه؛ سیامک عصری رضایی؛ ابوالفضل قربانی


3. تتأثیر سه منبع کروم بر صفات رشد، فراسنجه‌های تخمیر،جمعیت پروتوزآیی و برخی متابولیت‌های خون در بره-های نر مهربانی

دوره 32، شماره 123، تابستان 1398، صفحه 149-166

محمد ابراهیم نوریان سرور؛ مسعود حقی؛ کیارش اسکندری؛ محمد مهدی معینی


4. اثر سطوح مختلف پوست انار بر فراسنجه‌های تخمیر شکمبه، تجزیه‌پذیری، تولید گاز و جمعیت پروتوزوا در گوسفند زل

دوره 32، شماره 123، تابستان 1398، صفحه 349-362

یداله چاشنی دل؛ میلاد قدیری؛ اسداله تیموری یانسری


5. تاثیر تغذیه سطوح مختلف گیاه مرتعی کما بر سنتز پروتئین میکروبی و فراسنجه‌های شکمبه در گوسفند کرمانی

دوره 32، شماره 123، تابستان 1398، صفحه 17-30

مرضیه حاج محمدی؛ رضا طهماسبی؛ امید دیانی؛ امین خضری


8. اثر سطوح مختلف موننسین بر عملکرد رشدی و اسیدهای چرب فرار شکمبه گوساله‌های ماده قطع شیر هلشتاین

دوره 32، شماره 123، تابستان 1398، صفحه 47-58

نصیر عیونی؛ بهرام محتشمی؛ حامد خلیلوندی بهروزیار


11. مطالعه اثرات سطوح مختلف پودر دانه زیره و رازیانه بر تولید گاز و فراسنجه‌های تخمیر شکمبه‌ای در جیره‌های با کنسانتره زیاد به روش آزمایشگاهی

دوره 32، شماره 122، بهار 1398، صفحه 17-28

مهرداد تقی زاده؛ مصطفی یوسف الهی؛ حمیدرضا میرزایی؛ آرش آذرفر؛ ایوب عزیزی


12. اثرات جیره های با سطوح مختلف انرژی و پروتئین بر هضم مواد مغذی و ویژگی های دستگاه گوارش گوسفندان

دوره 32، شماره 122، بهار 1398، صفحه 55-68

محمد مرادی؛ یداله چاشنی دل؛ اسداله تیموری یانسری؛ عیسی دیرنده


14. اثر متقابل منبع دانه غلات و اندازه ذرات علوفه یونجه بر عملکرد، تخمیر شکمبه‌ای، رشد اسکلتی و فراسنجه‌های خونی گوساله‌های شیری هلشتاین

دوره 32، شماره 122، بهار 1398، صفحه 173-186

علی صالح بهمن پور؛ فرشید فتاح نیا؛ مهدی میرزائی؛ گلناز تاسلی؛ حمیدرضا میرزایی الموتی


15. تأثیر استفاده از بیوچار معدنی بر عملکرد، فراسنجه‌های خونی و قابلیت هضم گوساله‌های هلشتاین

دوره 32، شماره 122، بهار 1398، صفحه 367-378

مهسا هدایتی سیچانی؛ امیر داور فروزنده؛ پیروز شاکری


17. قابلیت هضم، جمعیت پروتوزوآ و فراسنجه‌های تخمیری شکمبه در گوسفندان تغذیه شده با سیلاژ برگ و ساقه درخت موز با خرمای غیرخوراکی

دوره 32، شماره 122، بهار 1398، صفحه 159-172

منوره قدوسی؛ امید دیانی؛ امین خضری؛ محمد مهدی شریفی حسینی؛ رضا طهماسبی


18. بررسی وضعیّت مدیریت ترکیب گلّه در واحدهای صنعتی پرورش گاو شیری استان البرز

دوره 32، شماره 122، بهار 1398، صفحه 339-348

شهاب الدین گودرزی؛ علی رضا آقاشاهی؛ یوسف مهمان‌نواز؛ عبدالرضا تیموری


20. بررسی تأثیر بتائین برکمیت و کیفیت آغوز و غلظت فراسنجه‌های‌خونی در میش‌های آبستن سنجابی

دوره 31، شماره 121، زمستان 1397، صفحه 231-240

حمیدرضا صحرائی؛ علی کیانی؛ آرش آذرفر؛ حسن خمیس آبادی


22. تأثیر مکمل‌های آلی و معدنی روی بر فراسنجه‌های رشد، خصوصیات لاشه و سرم بره‌های سنجابی

دوره 31، شماره 121، زمستان 1397، صفحه 77-90

محمد ابراهیم نوریان سرور؛ سعیده کاظمی؛ محمد مهدی معینی؛ زهرا نیکو صفت


23. ارزش غذایی سیلاژ علوفه تاج‌خروس (رقم Maria) در مقایسه با سیلاژ ذرت

دوره 31، شماره 121، زمستان 1397، صفحه 303-316

حسین شادی؛ یوسف روزبهان؛ جواد رضائی؛ حسن فضائلی


24. تعیین ارزش غذایی بقایای کمپوست قارچ پس از خاکزدایی سیلو شده با ملاس

دوره 31، شماره 121، زمستان 1397، صفحه 15-26

سارا کلوندی؛ مصطفی ملکی؛ خلیل زابلی