دوره و شماره: دوره 32، شماره 125، زمستان 1398، صفحه 3-248 
1. اثر تغذیه مکمل مس بر عملکرد و فراسنجه‌های خونی بزغاله‌های اخته شده مهابادی

صفحه 3-14

مهدی افتخاری؛ ابوالفضل زالی؛ امیر اکبری افجانی؛ مهدی گنج خانلو؛ علی هاتفی


4. ارزیابی ژنتیکی جفت ماندگی و متریت و شناسایی عوامل خطر مرتبط با بروز آنها در سه زایش نخست گاوهای هلشتاین ایران

صفحه 41-58

عبداله رضاقلی وند لاهرود؛ محمد مرادی شهربابک؛ حسین مرادی شهر بابک؛ مرتضی ستائی مختاری


6. اندازه گیری اسیدهای چرب در نمونه های ماهی، تخم مرغ و شیر: مقایسه روش های مختلف استخراج

صفحه 71-88

مرجان برازجانی؛ محمد حسین بناءبازی؛ حمیدرضا سیدآبادی؛ اکبر یعقوبفر؛ سعید اسماعیل خانیان


8. تاثیر زمان و مقادیر تزریق هورمون PMSG بر بازده تولید مثل میش‌های فراهانی همزمان سازی شده با سیدر

صفحه 109-120

مهدی خدایی مطلق؛ مهدی کاظمی بنچناری؛ محمد حسین مرادی؛ مهدی حسین یزدی


16. بررسی اثرات محرک رشد گیاهی اورکس® بر عملکرد و پاسخ های ایمنی جوجه های گوشتی با استفاده از روش مدیریت تصمیم گیری چند شاخصی

صفحه 219-232

هوشنگ لطف الهیان؛ امیرحسین علیزاده قمصری؛ سید عبداله حسینی؛ اکبر یعقوبفر؛ علیرضا آقاشاهی