دوره و شماره: دوره 32، شماره 122، خرداد 1398، صفحه 3-378 
تأثیر کاهش تراکم نشانگرها بر صحت پیش‌‌بینی ژنومی روش‌‌های پارامتری

صفحه 3-16

خبات خیرآبادی؛ جمال فیاضی؛ هدایت اله روشنفکر؛ رستم عبداللهی ارپناهی


بررسی اثر استفاده از اسپرم ماده‌زا در برنامه سوپراوولاسیون بر روی توسعه و ساختار ژنتیکی گله

صفحه 45-54

جمال ستاروند؛ رضا سید شریفی؛ آزاده بوستان؛ نعمت هدایت ایوریق؛ جمال سیف دواتی


صحّت پیش ‏بینی ‏های ژنومی برای صفات مرتبط با شیر در گاو نژاد نجدی

صفحه 93-104

سیّد مهدی حسینی وردنجانی؛ محمّد مهدی شریعتی؛ حسین مرادی شهر بابک؛ مجتبی طهمورث پور


تاثیر تغذیه‌ درون تخم‌مرغی دی‌ال- ‌متیونین بر مورفولوژی روده کوچک جوجه‌های گوشتی یک روزه

صفحه 121-130

مرضیه ابراهیمی؛ بنفشه فردوست؛ غلامعلی مقدم؛ مسعود ادیب مرادی؛ حسین جانمحمدی؛ صادق علیجانی؛ عباس رافت؛ آرش جوانمرد


ارزیابی پیشرفت ژنتیکی صفات رشد در بز کرکی رایینی

صفحه 263-278

رضا بهمرام؛ مریم اسرافیلی تازه کند محمدیه


مقایسه مدل های آماری غیرخطی توصیف کننده منحنی رشد در بزغاله های نژاد مهابادی

صفحه 327-338

عبداله رضاقلی وند لاهرود؛ محمد مرادی شهربابک؛ عباس پاکدل


بررسی وضعیّت مدیریت ترکیب گلّه در واحدهای صنعتی پرورش گاو شیری استان البرز

صفحه 339-348

شهاب الدین گودرزی؛ علی رضا آقاشاهی؛ یوسف مهمان‌نواز؛ عبدالرضا تیموری