دوره و شماره: دوره 32، شماره 123، شهریور 1398، صفحه 3-348 
افزایش بازده تولیدمثل ماده بزهای مرخز با زایش‌های متوالی (سه زایش در دو سال)

صفحه 59-68

شیوا مفاخری؛ ابوالحسن صادقی پناه؛ حمید رضا بهمنی؛ صالح صالحی؛ رحمن ابن عباسی


رابطه امتیاز وضعیت بدنی در زمان زایش با عملکرد تولید‌مثلی گاومیش‌های شیرده آذربایجانی

صفحه 69-80

بهرام افشار حمیدی؛ ناصر ماهری سیس؛ ابولحسن صادقی پناه؛ سیامک عصری رضایی؛ ابوالفضل قربانی


تعیین برنامه مناسب برای اصلاح‏ نژاد بز عدنی با استفاده از شبیه ‏سازی تصادفی

صفحه 81-94

سید ابو طالب صادقی؛ محمد رکوعی؛ مهدی وفای واله؛ مختارعلی عباسی؛ هادی فرجی آروق


ارزیابی توان تولید و ماندگاری مرغان بومی اصلاح شده استان فارس در مناطق روستایی

صفحه 139-148

حسین نوراللهی؛ امان اله صلح جو؛ محمد جواد آگاه؛ عبدالحمید کریمی؛ مظاهر صفدریان؛ محمدرضا هاشمی


استخراج رابطه علّی- معلولی ترانسکریپتومی در بافت غدد پستانی گاو شیری با استفاده از شبکه بیزی

صفحه 197-216

امین مرتضوی؛ امیر رشیدی؛ مصطفی قادری زفره‌ای؛ پرهام مرادی؛ محمد رزم کبیر