دوره و شماره: دوره 33، شماره 126، خرداد 1399، صفحه 3-204 
بررسی چندشکلی ژن‌های DNMTs در گاو سیستانی با استفاده از روش PCR-SSCP

صفحه 73-82

سجاد شهدادی ساردو؛ مهدی وفای واله؛ غلامرضا داشاب؛ محمد رکوعی


اثرات عمل آوری با پرتو میکروویو بر ارزش غذایی کنجاله منداب بومی

صفحه 129-146

سیدروح اله ابراهیمی محمودآباد؛ علی نیکخواه؛ علی اصغر صادقی


تأثیر مرحله شیردهی و تعداد شکم زایش بر ترکیبات شیر در میش عربی

صفحه 147-156

معصومه عبدالخانی؛ صالح طباطبائی وکیلی؛ طاهره محمدآبادی؛ حسین جوینده


بهینه سازی جمعیت مرجع در پویش ژنومی و ارزیابی ژنومیک

صفحه 191-204

مرتضی مهدوی؛ غلامرضا داشاب؛ مهدی وفای واله؛ محمد رکوعی؛ مهدی سرگلزئی