دوره و شماره: دوره 33، شماره 129، اسفند 1399، صفحه 3-198 
تاثیر سطوح مختلف پودر گیاه خارخاسک بر خصوصیات کمی و کیفی اسپرم بره‌های نر نژاد عربی

صفحه 15-24

خلیل میرزاده؛ صبا بیرانوند؛ صالح طباطبائی وکیلی؛ طاهره محمدآبادی؛ امین کاظمی زاده


تأثیر شکل فیزیکی خوراک و نوع پروبیوتیک بر عملکرد، خصوصیات لاشه و اسیدیته محتویات دستگاه گوارش جوجه‌های گوشتی

صفحه 101-112

محمد جواد آگاه؛ علی داد بوستانی؛ مجید هاشمی؛ مظاهر صفدریان؛ محمدرضا هاشمی؛ حسن صالح


کاوش ترانسکریپتومی لانه‌گزینی جنینی در اندومتریوم گاوهای شیری

صفحه 141-154

جعفر جمعدارزنوزق؛ محمد مرادی شهربابک؛ اردشیر نجاتی جوارمی


مقایسه مدل‌سازی شبکه عصبی مصنوعی و مدل خطی چندگانه در برآورد وزن دنبه نژادهای دنبه دار و آمیخته های آنها با نژاد بدون دنبه

صفحه 167-182

کریم نوبری؛ محمود وطن خواه؛ سید داود شریفی؛ ناصر امام جمعه کاشان؛ مهدی مومن؛ عبداله کاویان