دوره و شماره: دوره 35، شماره 134، خرداد 1401، صفحه 3-144 
بررسی اثرات توکسین بایندر و پروبیوتیک بر عملکرد جوجه های گوشتی با استفاده از روش مدیریت تصمیم گیری چند شاخصی

صفحه 17-28

سید بابک اسدی؛ علیرضا آقاشاهی؛ جعفر فخرائی؛ سید عبداله حسینی؛ حسین منصوری یاراحمدی


تأثیر شکل و اندازه ذرات خوراک بر عملکرد، مرفولوژی روده و قابلیت هضم در بلدرچین ژاپنی در سن 21 تا 35 روزگی

صفحه 103-114

میثم شهابی نژاد؛ محمد سالارمعینی؛ محسن افشارمنش؛ مازیار جاجرمی؛ مسلم اسدی کرم