دوره و شماره: دوره 35، شماره 135، شهریور 1401، صفحه 3-146 
بررسی کارایی هوش مصنوعی در تخمین ابعاد بدن گاوهای سیستانی

صفحه 15-26

مهدی خجسته کی؛ مرتضی کیخاصابر؛ سعید اسماعیل خانیان؛ نادر اسدزاده؛ محمد حسین بنابازی؛ اسحق نخزری


مقایسه عملکرد رشد دو اکوتیپ شتر نر جوان کلکوهی و ترکمنی (Camelus dromedarius) در روش پرورش بسته

صفحه 27-38

مجید کلانتر نیستانکی؛ مهدی خجسته کی؛ نادر اسدزاده؛ محمد مهدی یگانه پرست


بررسی عوامل موثر بر کاهش جمعیت گاو نژاد سیستانی و راهکارهای احیای آن

صفحه 39-54

علی مقصودی؛ اردشیر نجاتی جوارمی؛ علیرضا حسنی بافرانی؛ حمیده نوری صادق؛ مرضیه جهان؛ حجت سروری کلوتی؛ حسین خانی بندانی


تأثیر افزودن کاه گندم و لاکتوباسیلوس بوخنری بر کیفیت سیلاژ چغندرعلوفه‌ای در کیسه‌های پلی‌اتیلنی

صفحه 133-146

محمد یگانه پرست؛ مجید کلانتر نیستانکی؛ حسن فضائلی؛ علیرضا آقاشاهی؛ مهدی خجسته کی؛ سیدسعید صادق زاده؛ امیر کدخدایی