نویسنده = حسن فضائلی
تأثیر افزودن کاه گندم و لاکتوباسیلوس بوخنری بر کیفیت سیلاژ چغندرعلوفه‌ای در کیسه‌های پلی‌اتیلنی

دوره 35، شماره 135، شهریور 1401، صفحه 133-146

محمد یگانه پرست؛ مجید کلانتر نیستانکی؛ حسن فضائلی؛ علیرضا آقاشاهی؛ مهدی خجسته کی؛ سیدسعید صادق زاده؛ امیر کدخدایی


ارزش غذایی سیلاژ تفاله پرتقال همراه با کاه گندم و اوره به روش درون تنی و برون تنی

دوره 34، شماره 131، شهریور 1400، صفحه 151-166

حسن فضائلی؛ رامین علیوردی‌نسب؛ عباس سرمدی؛ افشین همتی


ارزش غذایی سیلاژ علوفه تاج‌خروس (رقم Maria) در مقایسه با سیلاژ ذرت

دوره 31، شماره 121، اسفند 1397، صفحه 303-316

حسین شادی؛ یوسف روزبهان؛ جواد رضائی؛ حسن فضائلی


اثر تانن میوه بلوط (Quercus persica) بر کینتیک تخمیر شکمبه بزهای بومی در اواخر دوره آبستنی

دوره 31، شماره 118، خرداد 1397، صفحه 209-224

هوشنگ جعفری؛ فرشید فتاح نیا؛ علی خطیب جو؛ حسن فضائلی؛ گلناز تاسلی؛ صیفعلی ورمقانی


ارزیابی ویژگی‌های تراکم‌پذیری ترکیب علوفه-کنسانتره جهت تولید بلوک‌‌‌های خوراک کامل

دوره 30، شماره 116، آذر 1396، صفحه 115-126

سیروس فراستی؛ محمد مهدی معینی؛ فردین هژبری؛ حسن فضائلی


اثر منابع متفاوت غلات بر قابلیت هضم جیره غذایی در اسب با استفاده از دو نشانگر داخلی

دوره 28، شماره 107، شهریور 1394، صفحه 3-12

احسان دیرکوندی؛ یوسف روزبهان؛ حسن فضائلی


اثر تغذیه‌ی سیلاژ تفاله انگور سفید بر عملکرد پرواری گوساله های نر هلشتاین

دوره 28، شماره 107، شهریور 1394، صفحه 241-252

بهرام افشار حمیدی؛ حسن فضایلی


عملکرد بره های پرواری تغذیه شده با جیره های غذایی حاوی علوفه هیدرو پونیک

دوره 28، شماره 106، خرداد 1394، صفحه 157-168

سید علیرضا حسینی ابرندآبادی؛ حسن حسینی نسب؛ حمید رضا پورمیرزایی؛ حسن فضائلی