موضوعات = ژنتیک کمی
تعداد مقالات: 24
1. بررسی اثر سویه و جنس بر فراسنجه‌های بیوشیمیایی سرم خون و صفات رشد بلدرچین

دوره 32، شماره 123، تابستان 1398، صفحه 31-46

هادی فرجی آروق؛ محمد رکوعی؛ علی مقصودی


3. پیش‌بینی مؤلفه‌های واریانس و فراسنجه‌های ژنتیکی صفات وزن بدن آمیخته‌های بلدرچین ژاپنی با در نظر گرفتن آثار ژنتیکی غیرافزایشی

دوره 32، شماره 123، تابستان 1398، صفحه 285-300

خدیجه براهیمی؛ غلامرضا داشاب؛ هادی فرجی آروق؛ علی مقصودی؛ محمد رکوعی


4. بررسی آثار تنش گرمایی بر عملکرد تولیدی گاوهای هلشتاین ایستگاه تحقیقاتی گاودشت

دوره 32، شماره 123، تابستان 1398، صفحه 259-270

سعید اسماعیل خانیان؛ خبات خیرآبادی


5. استخراج رابطه علّی- معلولی ترانسکریپتومی در بافت غدد پستانی گاو شیری با استفاده از شبکه بیزی

دوره 32، شماره 123، تابستان 1398، صفحه 197-216

امین مرتضوی؛ امیر رشیدی؛ مصطفی قادری زفره‌ای؛ پرهام مرادی؛ محمد رزم کبیر


6. تعیین برنامه مناسب برای اصلاح‏ نژاد بز عدنی با استفاده از شبیه ‏سازی تصادفی

دوره 32، شماره 123، تابستان 1398، صفحه 81-94

سید ابو طالب صادقی؛ محمد رکوعی؛ مهدی وفای واله؛ مختارعلی عباسی؛ هادی فرجی آروق


7. تأثیر کاهش تراکم نشانگرها بر صحت پیش‌‌بینی ژنومی روش‌‌های پارامتری

دوره 32، شماره 122، بهار 1398، صفحه 3-16

خبات خیرآبادی؛ جمال فیاضی؛ هدایت اله روشنفکر؛ رستم عبداللهی ارپناهی


8. بررسی اثر استفاده از اسپرم ماده‌زا در برنامه سوپراوولاسیون بر روی توسعه و ساختار ژنتیکی گله

دوره 32، شماره 122، بهار 1398، صفحه 45-54

جمال ستاروند؛ رضا سید شریفی؛ آزاده بوستان؛ نعمت هدایت ایوریق؛ جمال سیف دواتی


9. صحّت پیش ‏بینی ‏های ژنومی برای صفات مرتبط با شیر در گاو نژاد نجدی

دوره 32، شماره 122، بهار 1398، صفحه 93-104

سیّد مهدی حسینی وردنجانی؛ محمّد مهدی شریعتی؛ حسین مرادی شهر بابک؛ مجتبی طهمورث پور


10. تعیین برخی عوامل مؤثر بر طول عمر گاوهای هلشتاین (مطالعه موردی: گاوداری‌های مؤسسه اقتصادی رضوی)

دوره 32، شماره 122، بهار 1398، صفحه 131-142

سیدطاها موسوی دامناب؛ محمدباقر منتظر تربتی؛ همایون فرهنگ فر


11. ارزیابی پیشرفت ژنتیکی صفات رشد در بز کرکی رایینی

دوره 32، شماره 122، بهار 1398، صفحه 263-278

رضا بهمرام؛ مریم اسرافیلی تازه کند محمدیه


12. مقایسه مدل های آماری غیرخطی توصیف کننده منحنی رشد در بزغاله های نژاد مهابادی

دوره 32، شماره 122، بهار 1398، صفحه 327-338

عبداله رضاقلی وند لاهرود؛ محمد مرادی شهربابک؛ عباس پاکدل


13. بررسی ژنومی ساختار جمعیتی و عدم تعادل پیوستگی در برخی از نژاد‌های گوسفند بومی ایران

دوره 31، شماره 121، زمستان 1397، صفحه 241-252

زهره یوسفی؛ محمدتقی بیگی نصیری؛ محمد حسین مرادی؛ رستم عبداللهی ارپناهی؛ مسعود شیرعلی


15. تجزیه و تحلیل چند صفتی وزن بدن در جمعیت آمیخته بلدرچین ژاپنی با استفاده از روش آماری بیزی

دوره 31، شماره 121، زمستان 1397، صفحه 117-130

هادی فرجی آروق؛ خدیجه ابراهیمی؛ غلامرضا داشاب؛ محمد رکوعی


16. مقایسه رویکرد حداکثر درست نمایی محدود شده با بیزی در برآورد اجزای واریانس ژنومی صفات پشم گوسفند مرینوس

دوره 31، شماره 120، پاییز 1397، صفحه 35-46

آذر راشدی ده صحرائی؛ جمال فیاضی؛ رستم عبداللهی آرپناهی؛ جولیوس ون در ورف؛ هدایت الله روشنفکر


18. برآورد برخی پارامترهای جمعیتی و میزان همخونی در گله‌های مردمی گوسفند لری بختیاری

دوره 31، شماره 119، تابستان 1397، صفحه 103-114

محمود وطن خواه؛ محمد علی طالبی؛ محسن باقری


19. برآورد وراثت پذیری و روند ژنتیکی برخی صفات اقتصادی در مرغهای بومی اصفهان

دوره 31، شماره 118، بهار 1397، صفحه 85-98

شعله قربانی؛ علی اکبر قره داغی


20. مقایسه برخی خصوصیات مربوط به تیپ در گاومیش‌های آذری و خوزستانی

دوره 31، شماره 118، بهار 1397، صفحه 235-244

مهدی مخبر؛ حسین مرادی شهر بابک؛ جواد رحمانی نیا


21. اثرات فصل و سن هنگام اولین زایش بر خصوصیات ژنتیکی و فنوتیپی پارامترهای منحنی شیردهی گاوهای شیری هلشتاین شکم اول ایران

دوره 30، شماره 117، زمستان 1396، صفحه 163-176

حسین نعیمی پور؛ محمد مهدی شریعتی؛ سعید زره داران؛ مهدی جباری نوقابی


22. بررسی عملکرد صفات تولیدی و تولید مثلی و مقایسه مدل های مختلف حیوانی در برآورد پارامتر های ژنتیکی در مرغهای بومی یزد

دوره 30، شماره 117، زمستان 1396، صفحه 177-192

شعله قربانی؛ علی اکبر قره داغی؛ مختارعلی عباسی؛ سید اصغر نعمتی


23. تأثیر نقص شجره بر پیش‌بینی ارزش ارثی، روند ژنتیکی و وراثت پذیری درجه پوست در گوسفند قره‌گل

دوره 30، شماره 116، پاییز 1396، صفحه 139-146

سید اکبر شیری؛ مجتبی طهمورث پور؛ مختارعلی عباسی؛ محمد مهدی شریعتی؛ داوود علی ساقی