دوره و شماره: دوره 31، شماره 119، شهریور 1397، صفحه 3-230 
شناسایی مسیرهای بیولوژیکی دخیل در رشد بدن گاو با استفاده از پروفایل های بیان ژن

صفحه 59-70

مسعود علی پناه؛ زهرا رودباری؛ علی جوادمنش؛ مرتضی ستایی مختاری؛ حمید رضا سیدآبادی؛ فایزه قراری


بررسی چندشکلی ژن هورمون رشد و ارتباط آن با صفات رشد در بلدرچین ژاپنی

صفحه 93-102

نوشین قهرمانی؛ علی هاشمی؛ مختار غفاری؛ قربان الیاسی زرین‌قبایی


امکان سنجی استفاده از فن آوری بینایی ماشین برای تخمین وزن جوجه‌های گوشتی

صفحه 143-154

مهدی خجسته کی؛ محمد یگانه پرست؛ مجید کلانتر نیستانکی؛ حسن صادقی پناه


اثرات افزودن ملاس چغندر و دانه جو و پژمرده نمودن بر فراسنجه‌های کمی و کیفی علوفه سیلو شده کلزا

صفحه 169-182

مجید نظام دوست؛ تقی قورچی؛ سمانه اربابی؛ سعید زره داران؛ سیدمحمدمهدی سیدالموسوی


ارتباط چندشکلی های تک نوکلئوتیدی ژن BRCA1 با بیماری ورم پستان در گاوهای هلشتاین

صفحه 191-208

مریم کرمی؛ سید عباس رأفت؛ غلامعلی مقدم؛ جلیل شجاع غیاث؛ آرش جوانمرد


بررسی مولکولی ژن اینترلوکین 2 مرغ بومی خراسان

صفحه 209-218

رضا توحیدی؛ محمد دوستی؛ محمدرضا نصیری؛ آرش جوانمرد