دوره و شماره: دوره 31، شماره 121، اسفند 1397، صفحه 3-316 
تأثیر مکمل‌های آلی و معدنی روی بر فراسنجه‌های رشد، خصوصیات لاشه و سرم بره‌های سنجابی

صفحه 77-90

محمد ابراهیم نوریان سرور؛ سعیده کاظمی؛ محمد مهدی معینی؛ زهرا نیکو صفت


بازسازی و آنالیز شبکه متابولیکی مبتنی بر ژنوم باکتری استرپتوکوکوس بویس B315 دخیل در تولید اسید لاکتیک در محیط شکمبه

صفحه 103-116

صابر جلوخانی نیارکی؛ مجتبی طهمورث پور؛ زرین مینوچهر؛ احسان معتمدیان؛ محمدرضا نصیری


تعیین کارایی اقتصادی و ارایه الگوی مناسب برای واحدهای پرورش جوجه گوشتی استان گیلان

صفحه 193-204

احمد قربانی؛ عبدالرضا تیموری؛ هوشنگ دهقان‌زاده؛ ابراهیم قاسمی؛ ابراهیم رحیم آبادی


بررسی غلظت اسید پروسیک و نیترات در 18 رقم سورگوم علوفه‌ای

صفحه 205-218

مهدی امیرصادقی؛ حسین غلامی؛ حسن فضائلی؛ علیرضا کوچکی


بررسی ژنومی ساختار جمعیتی و عدم تعادل پیوستگی در برخی از نژاد‌های گوسفند بومی ایران

صفحه 241-252

زهره یوسفی؛ محمدتقی بیگی نصیری؛ محمد حسین مرادی؛ رستم عبداللهی ارپناهی؛ مسعود شیرعلی


بررسی تاثیر جیره های تنظیم شده بر اساس راهنمای پرورش سویه های آرین و راس بر عملکرد و ویژگی های لاشه جوجه های گوشتی

صفحه 275-302

حسین جهانیان نجف آبادی؛ پویا زمانی؛ وحید ایقانی؛ کامران رضا یزدی؛ فریبرز زرافروز