دوره و شماره: دوره 34، شماره 130، خرداد 1400، صفحه 3-214 
اثر منبع و سطح منگنز، روی و مس بر عملکرد جوجه گوشتی با استفاده از روش مدیریت تصمیم‌گیری چند‌شاخصی

صفحه 75-88

مهرداد نفیسی؛ منصور رضائی؛ سید عبداله حسینی؛ محمد کاظمی فرد؛ مهدی امیر صادقی؛ مجید افشار


اثر افزودن مخمر (ساکارومیسز سرویسیه و ساکارومیسز بولاردی)در جیره بر عملکرد تولیدی و متابولیت‌های خونی گاوهای مبتلا به بیماری یون (پاراتوبرکلوزیس)

صفحه 123-134

حمید امانلو؛ شیوا ارشادی؛ بهنام رستمی؛ نجمه اسلامیان فارسونی؛ طاهره امیرآبادی فراهانی؛ احمد یاری خسروشاهی