دوره و شماره: دوره 27، شماره 104، آبان 1393، صفحه 1-256 
انتخاب و ارزیابی پارامترها در تابعیت مولفه های اصلی و تابعیت خطی چندگانه برای پیش بینی وزن دنبه

صفحه 91-100

سید مهدی حسینی وردنجانی؛ سید رضا میرایی آشتیانی؛ عباس پاکدل؛ حسین مرادی شهر بابک


تأثیر حذف مکمل ویتامینی در جیره های با سطح متفاوت انرژی بر عملکرد و ترکیب لاشه جوجه های گوشتی در مواجه با تنش گرمایی

صفحه 111-122

بهروز دستار؛ امین عشایری زاده؛ سعید زره داران؛ بهاره شعبان پور؛ امید عشایری زاده؛ رضا میرشکار


اثر فرآوری قارچ پلوروتوس فلوریدا بر ارزش غذایی کلش گندم و برگ درخت خرما

صفحه 219-232

عبدالمهدی کبیری‌فرد؛ حسن فضائلی؛ محمدهادی صادقی؛ سیدابوطالب صادقی


برآورد پارامترها و روند ژنتیکی صفات اقتصادی در مرغان بومی استان آذربایجان

صفحه 243-254

علی اکبر قره داغی؛ شعله قربانی؛ محمدعلی کمالی؛ مختارعلی عباسی