دوره و شماره: دوره 27، شماره 105، بهمن 1393، صفحه 1-292 
اثر سطوح مختلف پروتئین عبوری بر رشد و خصوصیات لاشه بز نر رائینی

صفحه 35-42

مهرداد تقی زاده؛ یوسف روزبهان؛ کامران رضا یزدی؛ رامین حبیبی


نیاز لیزین قابل هضم ایلئومی استاندارد شده بوقلمون های نر گوشتی تا سن 49 روزگی

صفحه 43-52

افشین حیدری نیا؛ محمد حسین شهیر؛ حمیدرضا طاهری؛ سیدعبداله حسینی


بررسی تنوع جایگاه های ژنی تعیین کننده صفت اولین سن جستجوگری درکلنی های زنبورعسل نژاد ایرانی (Apis mellifera meda) با استفاده از نشانگر AFLP

صفحه 67-80

زهرا طهماسبی؛ غلامحسین طهماسبی؛ رحیم عصفوری؛ علیرضا ترنگ؛ محمد بابایی؛ رامین صیقلانی؛ سیدمحمد رسولی نژاد موسوی؛ پیام پتکی


اثر کشت دو قارچ Phanerochaete chrysosporium و Pleurotus ulmarius بر ترکیب شیمیایی و تجزیه پذیری خاک اره توسکا به عنوان خوراک دام

صفحه 81-92

مهناز بیات؛ فرزاد میرزایی آقجه قشلاق؛ معراج شرری؛ جمال سیف دواتی؛ مهدی روحانی


تاثیر فرآوری های شیمیایی بر ترکیبات شیمیایی و تجزیه پذیریشکمبه ای کاه برنج

صفحه 193-202

ابراهیم قاسمی؛ محمد خوروش؛ غلامرضا قربانی؛ حسین امیدی؛ محمد رضا امامی


اثرات اسید صفراوی و کلسترول در جیره‌ حاوی فیبر بر ریخت‌شناسی روده و عملکرد جوجه‌های گوشتی

صفحه 203-216

حمید رضا همتی متین؛ فرید شریعتمداری؛ محمد امیر کریمی ترشیزی؛ شعبان رحیمی