دوره و شماره: دوره 27، شماره 103، شهریور 1393، صفحه 1-216 
بررسی وضعیت توازن مواد مغذی در گاوداریهای نیمه صنعتی شیری غرب استان تهران

صفحه 3-14

علیرضا آقاشاهی؛ حسن فضائلی؛ علی مهدوی؛ عبدالرضا تیموری؛ مجید موافق قدیرلی


ارزیابی سطح آفلاتوکسین B1 در اقلام مختلف خوراک دام گاوداری‌‌های استان خراسان رضوی

صفحه 43-54

معصومه مهربان سنگ آتش؛ محمد محسن زاده؛ فائزه تجلی؛ رضا کاراژیان؛ امید صفری؛ محمد کاظم اکبری


شناسایی چند شکلی نواحی اگزون 4 و UTRʹ3 ژن TNFα در گوسفند ماکویی با روش PCR-SSCP

صفحه 55-60

پریسا بیابانی؛ علی هاشمی؛ کریم مردانی؛ محمد قادرزاده؛ فاطمه پوربایرامیان


تأثیر ویتامین E و کوآنزیم Q10 بر عملکرد و شاخص های آسیت درجوجه های گوشتی تحت شرایط تنش سرمایی

صفحه 113-122

محمد حسین نعمتی؛ هوشنگ لطف الهیان؛ محمد حسین شهیر؛ محمد طاهر هرکی نژاد؛ سید عبداله حسینی


پیش بینی میزان پروفیل اسیدهای آمینه در دانه ذرت و گندم با استفاده از دو مدل شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیونی خطی چند گانه

صفحه 195-204

فاطمه سارانی؛ حمیدرضا میرزایی؛ مصطفی یوسف الهی؛ کاوه اکبرزاده؛ محمد صالحی دیندارلو