دوره و شماره: دوره 29، شماره 110، خرداد 1395، صفحه 3-214 
گوارش پذیری دانه های غلات فرآوری شده در اسب ترکمن به روش کیسه های نایلونی متحرک

صفحه 45-54

عبدالحکیم توغدری؛ نورمحمد تربتی نژاد؛ تقی قورچی؛ آشورمحمد قره باش


بررسی اثرات فردی و ترکیبی آلتیمیت اسید و عصاره ی کاسنی بر عملکرد و برخی فراسنجه های سیستم ایمنی در جوجه‌های گوشتی

صفحه 81-90

ابوذر نجف زاده؛ حسن درمانی کوهی؛ نوید قوی حسین زاده؛ محمد روستایی علی مهر؛ منیر پور قاسمی


اثر دانه کتان بر روی عملکرد تولید مثلی گاوهای هلشتاین تازه زا

صفحه 143-146

محمد زندی؛ مقداد جهانی مقدم؛ نبی اله آقازیارتی؛ محمد رضا سنجابی


دلایل و زمان حذف گاوهای شیری هلشتاین در شرایط تنش حرارتی در ایران

صفحه 159-166

عیسی دیرنده؛ محسن قلی زاده؛ محمد کاظمی فرد؛ هدی جواهری بارفروشی؛ وحید واحدی؛ حامد خلیل وندی؛ فرهاد صمدیان


بازسازی و آنالیز توپولوژی شبکه متابولیکی دخیل در تولید شیرگاو

صفحه 167-180

شعله قربانی؛ مجتبی طهمورث پور؛ علی مسعودی نژاد؛ محمد رضا نصیری؛ یزدان عسگری؛ احسان معتمدیان


بررسی رشد و نمو غدد هیپوفارنژیال در زنبورهای کارگر ایرانی (Apis mellifera meda) تغذیه شده با سطوح مختلف تیامین

صفحه 203-212

حسین محب الدینی؛ غلامحسین طهماسبی؛ بهروز دستار؛ یوسف جعفری آهنگری؛ سعید زره داران