دوره و شماره: دوره 29، شماره 111، شهریور 1395، صفحه 3-210 
روند ژنتیکی صفات تولیدی گاوهای هلشتاین حاصل از اسپرم‌های وارداتی استان فارس

صفحه 3-14

عاطفه کاوسی؛ هدایت اله روشنفکر؛ مرتضی مموئی؛ جمال فیاضی؛ داود کیانزاد


تأثیر جیره های حاوی ضایعات ماهی تخمیری بر عملکرد رشد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی

صفحه 75-86

اکرم شبانی؛ فتح اله بلداجی؛ بهروز دستار؛ تقی قورچی؛ سعید زره داران


تأثیر تغذیه کنجاله کلزای تخمیری بر کاهش جمعیت سالمونلا در جوجه های گوشتی

صفحه 121-132

امین عشایری زاده؛ بهروز دستار؛ محمود شمس شرق؛ علیرضا صادقی ماهونک؛ سعید زره داران


اثر سطوح کنجاله آفتابگردان و آنزیم پروتئاز بر صفات عملکردی و ریخت شناسی روده باریک در مرغ های تخم گذار

صفحه 163-176

سارا میرزایی گودرزی؛ فاطمه برجی زاده؛ علی اصغر ساکی؛ داریوش علیپور؛ پویا زمانی