دوره و شماره: دوره 29، شماره 112، پاییز 1395، صفحه 3-214 
10. تخمین وزن‏ بره‏ های نوزاد با استفاده از پردازش تصاویر دیجیتال

صفحه 99-104

مهدی خجسته کی؛ مختار علی عباسی؛ عباس اکبری شریف؛ امیر محمد حسنی


17. تأثیر سطوح مختلف انرژی جیرۀ غذایی در دوران پرورش بر عملکرد و صفات تولیدی مرغ‌های تخم‌گذار در دورة تولید (28-19 هفتگی)

صفحه 175-186

مجتبی وفایی نیا؛ حسین مروج؛ محمود شیوازاد؛ حسن شیرزادی؛ عبدالله اکبریان؛ سعید خلجی


19. مطالعه اثر سطوح مختلف انرژی و لیزین در جیره رشد بر عملکرد بلدرچین ژاپنی

صفحه 203-212

محمد یازرلو؛ سید داود شریفی؛ فرید شریعتمداری؛ عبدالرضا صالحی