دوره و شماره: دوره 28، شماره 106، بهار 1394، صفحه 1-274 
1. تاثیر سطوح مختلف عصاره گیاه دارویی پنیرک بر عملکرد، خصوصیات لاشه و برخی فراسنجه های ایمنی و خونی جوجه های گوشتی

صفحه 3-12

سمیه منصورزاده؛ سمیه سالاری؛ محمد بوجارپور؛ محسن ساری؛ مسعود قربانپور نجف آبادی


3. ارزیابی ترکیب شیمیایی، انرژی قابل متابولیسم و گوارش پذیری سه گیاه شورپسند مورد تعلیف شتر به روش آزمایشگاهی

صفحه 29-42

اکبر ابرغانی؛ مرتضی چاجی؛ هرمز منصوری؛ مرتضی ممویی؛ خلیل میرزاده؛ هدایت اله روشنفکر


6. تاثیر اسانس گیاه نعناع فلفلی بر قابلیت هضم خوراک و تخمیر شکمبه ای گوسفندان ماکویی

صفحه 65-70

عباسعلی احمدی نقدهی؛ رسول پیرمحمدی؛ محسن صحرایی بلوردی؛ خسرو پارسایی مهر


13. بررسی اثر عصاره آبی گل راعی بر عملکرد، اجزای لاشه و برخی فراسنجه های بیوشیمیایی خون جوجه‌های گوشتی

صفحه 133-146

حجت سراجی کوپکن؛ سیدجواد حسینی واشان؛ نظر افضلی؛ محمد حسن نمائی؛ علی اله رسانی


14. بررسی عملکرد مرغان بومی در مناطق روستایی استان اصفهان

صفحه 147-156

علیرضا آذربایجانی؛ عباسعلی قیصری؛ عبدالرضا نبی نژاد


15. عملکرد بره های پرواری تغذیه شده با جیره های غذایی حاوی علوفه هیدرو پونیک

صفحه 157-168

سید علیرضا حسینی ابرندآبادی؛ حسن حسینی نسب؛ حمید رضا پورمیرزایی؛ حسن فضائلی


24. ارتباط چندشکلی ناحیه ای از اگزون یک ژن IGF-I با صفات رشد در گوسفند مغانی

صفحه 265-272

فاطمه پوربایرامیان؛ علی هاشمی؛ کریم مردانی؛ محمد قادرزاده؛ پرویز عزیزی؛ محمد فرهادیان؛ پریسا بیابانی