دوره و شماره: دوره 28، شماره 106، خرداد 1394، صفحه 1-274 
تاثیر اسانس گیاه نعناع فلفلی بر قابلیت هضم خوراک و تخمیر شکمبه ای گوسفندان ماکویی

صفحه 65-70

10.22092/asj.2015.101348

عباسعلی احمدی نقدهی؛ رسول پیرمحمدی؛ محسن صحرایی بلوردی؛ خسرو پارسایی مهر


بررسی عملکرد مرغان بومی در مناطق روستایی استان اصفهان

صفحه 147-156

10.22092/asj.2015.101356

علیرضا آذربایجانی؛ عباسعلی قیصری؛ عبدالرضا نبی نژاد


عملکرد بره های پرواری تغذیه شده با جیره های غذایی حاوی علوفه هیدرو پونیک

صفحه 157-168

10.22092/asj.2015.101357

سید علیرضا حسینی ابرندآبادی؛ حسن حسینی نسب؛ حمید رضا پورمیرزایی؛ حسن فضائلی


ارتباط چندشکلی ناحیه ای از اگزون یک ژن IGF-I با صفات رشد در گوسفند مغانی

صفحه 265-272

10.22092/asj.2015.101366

فاطمه پوربایرامیان؛ علی هاشمی؛ کریم مردانی؛ محمد قادرزاده؛ پرویز عزیزی؛ محمد فرهادیان؛ پریسا بیابانی